printannonsering umeå tidning


Printannonsering - Umeå Tidning

Umeå Tidning distribueras av Posten och når hem till varje hushåll och företag i Umeå kommun, även de som tackar nej till reklam. När du annonserar i Umeå Tidning exponeras din annons för alla Umeåbor i en vecka. 

Engagemanget från läsarens sida är högt, annonser i tidningen betraktas som lokala nyheter och har därför ett högt värde för läsaren. Gratistidningen växer hela tiden, ju fler hushåll som byggs desto större blir upplagan och antalet läsare.

Var synlig där köpkraften finns 
I Umeå Tidning syns du i en attraktiv miljö där läsaren vill ha reklam. Annonserna i Umeå Tidning är ett sätt att hålla sig uppdaterad om vad som händer i Umeå. 

Hitta nya kunder
Dina följare på sociala medier är personer som gillar dig. För att få ännu fler att överväga dig oftare behöver du annonsera i en kanal som når alla Umeåbor, det gör Umeå Tidning.